szkolenie logo

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej.

Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2016 roku pn.:

1. Szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo – na poziomie województwa - w kategorii młodzik, ujętych w limitach polskich związków sportowych - 145.000,00 zł,

2. Dofinansowanie udziału dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym szkoleniu i współzawodnictwie sportowym w ramach systemu organizowanego przez polskie związki sportowe/dot. następujących dyscyplin: akrobatyka, badminton, biathlon, bilard, boks, brydż sportowy, jeździectwo, judo, kickboxing, kolarstwo, koszykówka, lekka atletyka, łucznictwo, narciarstwo klasyczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie /piłka wodna/, podnoszenie ciężarów, strzelectwo, sumo, szachy, taekwondo olimpijskie, tenis, tenis stołowy, triathlon, zapasy, żeglarstwo/ – 568.000,00 zł,

3. Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 170.000,00 zł,

4. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo i imprezach ogólnopolskich (nie dotyczy Programu Świętokrzyska Akademia Sportu) – 210.000,00 zł,

5. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 50.000,00 zł,

6. Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2.000,00 zł,

7. Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 5.000,00 zł,

8. Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych – 30.000,00 zł,

9. Realizacja ogólnopolskich programów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej – na poziomie województwa – 270.000,00 zł,

10. Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych – 10.000,00 zł.

Łączna kwota dotacji (powierzenia lub wsparcia) w roku 2016 na realizację ww. zadań z zakresu kultury fizycznej wynosi 1.460.000,00 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Zadania powinny być zrealizowane i rozliczone do dnia 30 grudnia 2016 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 lutego 2016 roku.

Po wzór oferty oraz więcej informacji kliknij tutaj.

za: www.sejmik.kielce.pl
Dariusz Jóźwik

Zadania powinny być zrealizowane i rozliczone do dnia 30 grudnia 2016 roku. Łączna kwota dotacji (powierzenia lub wsparcia) w roku 2016 na realizację ww. zadań z zakresu kultury fizycznej wynosi 1.460.000,00 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.