Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa- Ośrodek Działaj Lokalnie serdecznie  zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu gmin: Staszów, Połaniec, Rytwiany, Osiek, Bogoria, Oleśnica, Szydłów, Łubnice, Tuczępy i Raków do udziału w konkursie dotacyjnym „Działaj Lokalnie”. FARMa przeznaczy na realizację Państwa projektów kwotę 29.700,00zł.

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Program wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Wyjątkowość Programu polega na jego dostępności dla wszystkich bez względu na wiek i tematykę projektu. O dotację mogą ubiegać organizacje, ale też grupy nieformalne. Projekty powinny skupiać ludzi wokół dobra wspólnego i szeroko aktywizować społeczność. W skali kraju zrealizowano już ponad 6 tysięcy lokalnych projektów.

W zeszłorocznej edycji Fundacja FARMa dofinansowała 5 projektów, dzięki czemu m.in.: w Kurozwękach grupa aktywnych mam doprowadziła do wybudowania placu zabaw dla dzieci, w Połańcu przygotowano program międzypokoleniowych zajęć dla rodzin a w Bogorii mieszkańcy odkrywali bogactwa lasu. W tym roku organizatorzy planują przyznać 10 dotacji.

Zgłaszane projekty powinny zostać zrealizowane między lipcem a grudniem 2014 roku, mogą trwać min. 3 i max 6 miesięcy. Max kwota dofinansowania wynosi 6.000,00zł.

Termin nadsyłania wniosków mija 10 czerwca.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne
19 maja o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Bogorii
20 maja o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Szydłowie

Program Działaj Lokalnie 2014 realizowany jest dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Miasta i Gminy Staszów, Miasta i Gminy Połaniec,  Gminy Oleśnica, Gminy Szydłów oraz Gminy Bogoria oraz Nadleśnictwa Staszów.

Więcej informacji na stronie Fundacji FARMa: www.fundacjafarma.pl.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.