01
 
Osoby prowadzące działalność agroturystyczną i przedsiębiorcy z terenu powiatu kieleckiego mogą składać wnioski o dotację w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" realizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkami Unii Europejskiej.

1
 

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się głosowanie na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich Ziemi Świętokrzyskiej spośród nominowanych w konkursie „Echa Dnia”.

Prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich działających w województwie świętokrzyskim chętne do udziału w konkursie pojawiły się na stronie „Echa Dnia”. Panie działają w znacznej większości gmin naszego województwa, organizując życie kulturalne wsi poprzez kultywowanie lokalnych tradycji, aktywizację społeczną i łączenie pokoleń.

01
 
Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

01
 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach - Biuro Komunikacji Społecznej zaprasza do udziału w Wakacyjnym Konkursie Jednego Zdjęcia. Tematyką konkursu są fotografie wykonane podczas wakacyjnych wędrówek po Ziemi Świętokrzyskiej, przedstawiające miejsca kojarzące się jednoznacznie z naszym pięknym regionem.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.