Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
01
 
Zapraszam do zgłaszania kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w kategorii "przedsiębiorczość".
 
O wyborze laureatów zdecyduje Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. Zwycięzców "Świętokrzyskiej Victorii" poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 4 marca 2014 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.  Laureaci nagrody otrzymają statuetki, certyfikaty oraz tytuły "Laureat Nagrody Marszałka - Świętokrzyska Victoria".

comenius uczenie
 
Zapraszamy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Raków oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie do udziału w konkursie literackim pn. "Czy jesteśmy narodem tolerancyjnym?".

01
 
Osoby prowadzące działalność agroturystyczną i przedsiębiorcy z terenu powiatu kieleckiego mogą składać wnioski o dotację w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" realizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkami Unii Europejskiej.

1
 

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się głosowanie na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich Ziemi Świętokrzyskiej spośród nominowanych w konkursie „Echa Dnia”.

Prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich działających w województwie świętokrzyskim chętne do udziału w konkursie pojawiły się na stronie „Echa Dnia”. Panie działają w znacznej większości gmin naszego województwa, organizując życie kulturalne wsi poprzez kultywowanie lokalnych tradycji, aktywizację społeczną i łączenie pokoleń.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.