Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa- Ośrodek Działaj Lokalnie serdecznie  zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu gmin: Staszów, Połaniec, Rytwiany, Osiek, Bogoria, Oleśnica, Szydłów, Łubnice, Tuczępy i Raków do udziału w konkursie dotacyjnym „Działaj Lokalnie”. FARMa przeznaczy na realizację Państwa projektów kwotę 29.700,00zł.

Wójt gminy Raków Alina Siwonia informuje o przedłużeniu terminu konkursu literackiego "Legenda o źródełku Pągowiec". Nowy teremin oddawania prac kończy się w dniu 21 marca 2014 r. Zachęcamy do udziału w konkursie dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Poniżej aktualny regulamin.

Jeszcze do 7 marca 2014 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski  w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Raków Alina Siwonia zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie literackim "Legenda o źródełku Pągowiec". Poniżej przedstawiamy regulamin.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.