Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

dlonie

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2016 rok dla organizacji pozarządowych.

szkolenie logo

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej.

Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2016 roku pn.:

01

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach rozpoczął nabór zgłoszeń do Dziecięcej Estrady Folkloru. Zespoły śpiewacze, zespoły pieśni i tańca, kapele oraz soliści-wokaliści i instrumentaliści z terenu województwa świętokrzyskiego mogą nadsyłać zgłoszenia na adres:

Wojewódzki Dom Kultury
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
25–033 Kielce

w terminie do 4 marca 2016 r.

szkolenie logo

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.