Kierownik Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie ze współorganizatorami wymienionymi w regulaminie organizuje konkurs kulinarny pod nazwą „ Rakowska potrawa regionalna”. Celem konkursu jest rozpropagowanie potrawy regionalnej kojarzonej z gminą.


Starosta Kielecki oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie skierowanym dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

Kierownik Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie ogłasza gminny konkurs na zagrodę prowadzącą działalność rolniczą, bezpieczną i przyjazną dla środowiska.

Ogłoszony konkurs stanowi pierwszy etap eliminacji do konkursu wojewódzkiego, ogłoszonego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach. Zwycięska zagroda z terenu naszej gminy weźmie kolejno udział w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym 
pn. „BITWA POD GRUNWALDEM – PALETĄ WYDARZEŃ”.
 Organizatorem konkursu jest Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.