Znamy kolejnych laureatów gminnego konkursu ekologicznego realizowanego na terenie gminy Raków w ramach ,,Programu edukacji ekologicznej pn.,, Od najmłodszych lat z odpadami za pan brat” ogłoszonego w październiku 2010 roku.

Gminne Towarzystwo Sportowe w partnerstwie z Urzędem Gminy Raków, Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie działając na podstawie umowy partnerskiej sporządzonej na potrzeby realizacji zadania publicznego z zakresu kultury na 2011 r powierzonego i finansowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pod nazwą „ Tworzymy lokalnie, promujemy regionalnie” ogłasza konkurs fotograficzny pod nazwą „ Nasze zabytki” , skierowany do dzieci i młodzieży gminy Raków.

 

Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi, wzmocnienie dbałości o utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa w gospodarstwie. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” ogłosiła konkurs dla organizacji członkowskich sektora organizacji pozarządowych LGD mający na celu wzmocnienie i aktywizację tych organizacji, pod nazwą „Bonus Białe Ługi”.


Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.