Regulamin

Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie zaprasza wszystkich miłośników fotografowania do wzięcia udziału w konkursie pn. „Świętokrzyski Park Narodowy – cud natury”, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.


Celem konkursu jest propagowanie osobliwości Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz najatrakcyjniejszych miejsc przyrodniczych i turystycznych powiatu kieleckiego.

 

Regulamin konkursu dostępny pod adresem: http://powiat.kielce.pl/strona-glowna/3858-sfotografujswietokrzyski-park-narodowy.html

 

 

Spektakl teatralny tuż, tuż…

 

Rozstrzygnięcie IV Powiatowego Konkursu na „Najładniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne w Powiecie Kieleckim” nastąpi 25 sierpnia 2011 r., a wręczenie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych nastąpi w dniu 4 września 2011 r. podczas Powiatowych Dożynek w Nowej Słupi.

 

 

Wójt Gminy Raków ogłasza Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Więcej informacji: http://www.rakow.bip.jur.pl/?go=25&read=1897

 

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.