Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Szanowni Państwo,

Związek OSP RP organizuje kurs weryfikacyjny z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).
Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs KPP, uzyskały tytuł ratownika KPP, ale upłynął im 3-letni okres ważności uprawnień.

Zajęcia na kursie poświęcone są doskonaleniu technik ratowniczych i zwróceniu uwagi na ewentualne zmiany w zakresie procedur ratowniczych,
natomiast egzamin ma taką samą formę jak egzamin przeprowadzany po kursie KPP i obejmuje całość materiału.

Kurs dla woj. świętokrzyskiego planowany jest w dwóch terminach:

I. 23-25 listopada 2018
II. 30 listopada-2 grudnia 2018

Kursy odbędą się w Ośrodku Szkoleniowym ZOSP RP w Kirach k/Zakopanego.
Koszty kursu (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe i egzamin) w całości pokrywa Związek OSP RP,
natomiast uczestnicy dojeżdżają do Kir we własnym zakresiei na własny koszt.
Zgłoszenia na kurs należy dokonać telefonicznie (41 368-16-67, 691 45 13 71).

 
Agnieszka Kot
Biuro ZOW Kielce

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.