Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

starostwo

Uprzejmie informuję, iż poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kieleckiego oraz warunków pracy druhów ochotników jest dla nas bardzo ważną kwestią, dlatego też zamierzamy przystąpić do "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020" i zapraszamy wszystkie jednostki do współpracy.

ZOSP

W załączeniu publikujemy do służbowego wykorzystania przez jednostki OSP z terenu gminy Raków informację Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Świętokrzyskiego dot. możliwości zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka z dotacją Zarządu Głównego.

ZOSP

W załączeniu publikujemy do służbowego wykorzystania przez jednostki OSP z terenu gminy Raków informację Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Świętokrzyskiego dot. organizacji kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla strażaków OSP.

ZOSP

W załączeniu publikujemy do służbowego wykorzystania przez jednostki OSP z terenu gminy Raków informację Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Świętokrzyskiego dot. środków finansowych przeznaczanych na działalność Oddziału.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.