Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

logo psp

W załączeniu publikujemy do służbowego wykorzystania przez jednostki OSP z terenu gminy Raków informację KM PSP w Kielcach w sprawie potwierdzania wyjazdów pojazdów jednostek OSP.

psp

W związku z pismem Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 05.01.2017 r., Komenda Miejska PSP w Kielcach przypomina, że w § 6 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" określone zostały obowiązki Zleceniobiorcy dotyczące informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

woz strazacki

INFORMACJA w sprawie projektów ustaw dotyczących dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem przyjmuje fakt pojawienia się inicjatyw ustawodawczych mających na celu doprowadzić do przyznania dodatków do emerytur dla członków OSP, którzy przez wiele lat uczestniczyli w działaniach ratowniczych.

Obecnie są procedowane dwie poselskie inicjatywy ustawodawcze wniesienie do Sejmu przez grupy posłów.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.