Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

logo psp

W załączeniu publikujemy do służbowego wykorzystania przez jednostki OSP z ternu gminy Raków pismo KM PSP w Kielcach dot. spotkania podsumowującego z zakresu realizacji dotacji dla jednostek OSP, które odbędzie się w dniu 14.03.2017 r. o godz. 12.00 w sali Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego (Kielce, ul. sandomierska 81/83). 

osp logo 450

W załączeniu publikujemy do służbowego wykorzystania przez jednostki OSP z ternu gminy Raków pismo Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Świętokrzyskiego dot. możliwości zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka z dotacją Zarządu Głównego.

W załączniku szczegółowe informacje.

osp logo 450

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Świętokrzyskiego informuje o szkoleniach dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz młodzieży zainteresowanej działalnością w OSP.

W załączniku szczegółowe informacje.

W załączeniu publikujemy do służbowego wykorzystania przez jednostki OSP z ternu gminy Raków pismo KM PSP w Kielcach dot. orgnizacji szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP dla druhów OSP z terenu powiatu kieleckiego.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.