Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

logo psp

W załączeniu publikujemy do służbowego wykorzystania przez jednostki OSP z ternu gminy Raków pismo KM PSP w Kielcach dot. organizacji IX Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla OSP

psp

W załączeniu pismo dotyczące dotacji MSWiA dla jednostek OSP spoza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Zwracamy się z prośbą o przybycie z każdej jednostki OSP z terenu gminy Raków 1 lub 2 osób (np. prezesa, naczelnika, sekretarza, najlepiej członków zarządu gminnego) 22 kwietnia 2017 r. (Sobota) na godz. 10.30 do siedziby Urzędu Gminy Raków.

Podczas spotkania będzie możliwość zrobienia korekty, weryfikacji materiału tekstowego i fotograficznego przygotowanego do publikacji. Przedstawiciele wydawnictwa będą także wykonywać zdjęcia zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP, dlatego zwracamy się z prośbą o przybycie członków zarządu gminnego w mundurach.

logo psp

W załączeniu publikujemy do służbowego wykorzystania przez jednostki OSP z ternu gminy Raków pismo KM PSP w Kielcach dot. szkoleń kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego dla strażaków ratowników OSP

Publikujemy ww. informację jako załącznik z wyłączeniem danych osobowych strażaków. Do szkolenia z terenu gminy Raków przewidziani są kierowcy-konserwatorzy z OSP Ociesęki, Celiny, Chańcza. Zwracamy się z prośbą, aby w przypadku niejasności strażacy z ww. OSP kontaktowali się bezpośrednio z Panem Stanisławem Firmanty.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.