Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

W załączeniu publikujemy do służbowego wykorzystania przez jednostki OSP z ternu gminy Raków pismo KM PSP w Kielcach dot. odprawy poświęconej organizacji IX Powiatowych Zawodów Sportowo-POżarniczych dla OSP.

W załączeniu publikujemy do służbowego wykorzystania przez jednostki OSP z ternu gminy Raków pismo KM PSP w Kielcach dot. okresowych przeglądów stanu technicznego pojazdów i sprzętu.

osp logo 450

W załączeniu apel o pomoc dla strażaka - dh Alfreda Kaczmarka z OSP Zawada.

Sprzedaż zamówionych książek "Strażacy Kielc i ziemi kieleckiej" będzie prowadzona przez wydawcę w czwartek, 20 lipca 2017 r. od godz. 18.00 do 20.00 oraz w piątek, 21 lipca 2017 r. od godz. 10.00 do 17.00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Kielcach, ul. Grunwaldzka 49.

Proszę prezesów o dostarczenie listy osób, które zamówiły publikację oraz kwoty 49 zł/szt. do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00 - pok. nr 18 Urzędu Gminy Raków.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.