Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

sport1 pixabay CC0

Wakacje to czas przeznaczony dla dzieci na odpoczynek od nauki i regenerowanie sił po trudach szkolnych zmagań.

Jak w poprzednich latach tak również i w tym roku, już po raz szósty na przełomie lipca i sierpnia został zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci, których jedno z rodziców ubezpieczone jest w KRUS-ie. Półkolonie odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie.

 01

Dwa punkty informacyjne działały 18 czerwca 2019 r. w gminie Raków.

W remizie OSP Raków działał Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich gdzie udzielane były bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji w funduszy europejskich. Telefonicznie informacje uzyskać można pod nr tel. 41 343 22 95.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.