Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.  „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy Raków. 

Obecnie Urząd Gminy Raków mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków.
Kierownik USC - Anna Stanek - nr tel. 41 35 35 008

 

Referaty zlokalizowane przy ul. Jana Sienieńskiego 20 - kontakt poprzez nr. tel. komórkowych:  

Skarbnik Gminy Raków - Artur Nadolny - nr tel. 696 530 047 (pokój nr 12)

Referat Finansów i Budżetu (pokój nr 12)
Anna Fit - starszy inspektor - nr tel. 696 530 047
Halina Skotnicka - inspektor - nr tel. 696 530 047
Agata Jarek - inspektor - nr tel. 696 530 047
Anna Sławska – podinspektor – nr tel. 696 530 047

Gospodarka wodno-ściekowa (pokój nr 12)
Agnieszka Szymańska - inspektor - nr tel. 696 530 047

Wymiar i pobór podatków i opłat (pokój nr 15)
Barbara Wójcik - starszy inspektor - nr tel. 660 470 441
Monika Kozłowska - starszy inspektor - nr tel. 660 470 441

 

Sekretarz Gminy Raków - Krystyna Urbanowska (do odwołania w lokalizacji przy ul. Ogrodowej 1, 26-03 Raków, pokój nr 21)

Referat Organizacyjny (pokój nr 7)
Sekretariat - Anna Masternak

Obsługa Rady Gminy Raków (pokój nr 11)
Aneta Łata - podinspektor - nr tel. 696 531 323

Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej (pokój nr 10)
Dariusz Jóźwik - starszy inspektor - nr tel. 696 531 703

 

Referat Kultury, Oświaty i Kadr (pokój nr 10)
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz - nr tel. 696 531 703

Jadwiga Książek - inspektor - nr tel. 696 531 703
Paulina Szewczyk - starszy inspektor 
Żaneta Łukawska - inspektor - nr tel. 696 531 703


Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego (pokój nr 11)
Kierownik - Marzena Koncewicz - nr tel. 696 531 323

Stanisław Firmanty - inspektor - nr tel. 696 531 323
Paweł Wyrzykowski – podinspektor - nr tel. 660 470 441 (pokój nr 15)

Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (pokój nr 15)
Karol Taborski - inspektor - nr tel. 660 470 441

 

Referat Usług Komunalnych (pokój nr 15)
Kierownik - Jan Oszczypała - nr tel. 606 458 155 lub 660 470 441

Mariusz Murzec – 602 341 224

 

Referat ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy (pokój nr 11)
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz - nr tel. 696 531 323

Iwona Skalska- inspektor - nr tel. 696 531 323

Barwne inscenizacje historyczne, efektowne pokazy władania bronią, gonitwy husarskie, XVII – wieczna muzyka i taniec dworski - to tylko niektóre atrakcje widowiska plenerowego ku czci księcia wojewody Jeremiego Wiśniowieckiego, które odbędzie się już 20 sierpnia na błoniach Świętego Krzyża. Pomysłodawcą jest starosta kielecki Mirosław Gębski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.