Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.  „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy Raków. 

Obecnie Urząd Gminy Raków mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków.
Kierownik USC - Anna Stanek - nr tel. 41 35 35 008

 

Referaty zlokalizowane przy ul. Jana Sienieńskiego 20 - kontakt poprzez nr. tel. komórkowych:  

Skarbnik Gminy Raków - Artur Nadolny - nr tel. 696 530 047 (pokój nr 12)

Referat Finansów i Budżetu (pokój nr 12)
Anna Fit - starszy inspektor - nr tel. 696 530 047
Halina Skotnicka - inspektor - nr tel. 696 530 047
Agata Jarek - inspektor - nr tel. 696 530 047
Anna Sławska – podinspektor – nr tel. 696 530 047

Gospodarka wodno-ściekowa (pokój nr 12)
Agnieszka Szymańska - inspektor - nr tel. 696 530 047

Wymiar i pobór podatków i opłat (pokój nr 15)
Barbara Wójcik - starszy inspektor - nr tel. 660 470 441
Monika Kozłowska - starszy inspektor - nr tel. 660 470 441

 

Sekretarz Gminy Raków - Krystyna Urbanowska (do odwołania w lokalizacji przy ul. Ogrodowej 1, 26-03 Raków, pokój nr 21)

Referat Organizacyjny (pokój nr 7)
Sekretariat - Anna Masternak

Obsługa Rady Gminy Raków (pokój nr 11)
Aneta Łata - podinspektor - nr tel. 696 531 323

Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej (pokój nr 10)
Dariusz Jóźwik - starszy inspektor - nr tel. 696 531 703

 

Referat Kultury, Oświaty i Kadr (pokój nr 10)
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz - nr tel. 696 531 703

Jadwiga Książek - inspektor - nr tel. 696 531 703
Paulina Szewczyk - starszy inspektor 
Żaneta Łukawska - inspektor - nr tel. 696 531 703


Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego (pokój nr 11)
Kierownik - Marzena Koncewicz - nr tel. 696 531 323

Stanisław Firmanty - inspektor - nr tel. 696 531 323
Paweł Wyrzykowski – podinspektor - nr tel. 660 470 441 (pokój nr 15)

Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (pokój nr 15)
Karol Taborski - inspektor - nr tel. 660 470 441

 

Referat Usług Komunalnych (pokój nr 15)
Kierownik - Jan Oszczypała - nr tel. 606 458 155 lub 660 470 441

Mariusz Murzec – 602 341 224

 

Referat ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy (pokój nr 11)
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz - nr tel. 696 531 323

Iwona Skalska- inspektor - nr tel. 696 531 323

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.