Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
Telefony (centrala telefoniczna - przekierowanie na Sekretariat Urzędu):
41 3535018 - UWAGA!!! Awaria techniczna na niniejszym numerze. Operator telekomunikacyjny powiadomiony. Trwa procedura naprawy. Za
utrudnienia przepraszamy.
41 3535030
41 3535063
 
 

numer wew.

Sekretarz Gminy Raków
Krystyna Urbanowska

 

22

   

Skarbnik Gminy Raków
Artur Nadolny

33

 

   

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik
- Krystyna Urbanowska

22

 

Obsługa Rady Gminy Raków
Krystyna Jóźwik - pomoc administracyjna

 20  

Sekretariat
Anna Masternak

10
   

Referat Finansów i Budżetu
Kierownik - Artur Nadolny

33  

Halina Skotnicka - inspektor
Agata Jarek - inspektor

32

 

Jadwiga Książek - inspektor
Agnieszka Szymańska - podinspektor

23  
Anna Fit - starszy inspektor  33

Wymiar i pobór podatków i opłat
Barbara Wójcik - starszy inspektor
Monika Kozłowska - starszy inspektor

31  
Kasa
Wioletta Rochucka - inspektor
24  

Gospodarka wodno-ściekowa
Alina Banasiewicz - inspektor

 40  

Referat Kultury, Oświaty i Kadr
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz

   
Paulina Szewczyk - starszy inspektor  
Bożena Molenda - pomoc administracyjna  28  

 

   

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego
Kierownik - Marzena Koncewicz

29  

Stanisław Firmanty - inspektor

29
 
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Karol Taborski - inspektor
37
 
Magdalena Wojtyś - podinspektor 30
 
 
 
   

Referat Usług Komunalnych
Kierownik - Jan Oszczypała

29  

 

   

Referat ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz

21  
Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dariusz Jóźwik - starszy inspektor
15  

Iwona Skalska- inspektor
Ewa Szpak - podinspektor

21  

 

   

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste
Kierownik USC - Anna Stanek

(tel. bezpośredni 41 3535008)

25

 
     

 

   

Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Anna Stanek - pełnomocnik

25

 

   

   

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej Urzędu
Ewelina Pękalska - radca prawny

19

   
     
     

Stanowisko ds. Informatyzacji i Informacji
Sławomir Stanek - starszy informatyk

 27  

 

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.