Drukuj
Kategoria: TERYT 3
|
|
Odsłony: 24421

Przekierowanie na stronę portalu mapowego MPZP gminy Raków

Jest nam miło poinformować, iż w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju Wójtem Gminy Raków powstał portal mapowy (usługa online - Moduł SDI), na którym prezentowany jest m.in. aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków. Zachęcamy mieszkańców, inwestorów do bezpłatnego korzystania z udostępnionego narzędzia.

Adres, pod którym działa usługa: http://rakow.sdi.geoportal.gov.pl

Usługa została wdrożona bez ponoszenia opłat ze strony Gminy Raków w ramach współpracy z Głównym Geodetą Kraju, który realizuje projekt "TERYT 3" w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-053/12 7 Osi POIG.

UE innowacyjna gospodarka gugik UE efrr

 

UWAGA!!!

Dane prezentowane w serwisie internetowym http://rakow.sdi.geoportal.gov.pl mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane, jako dokument oficjalny. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Mapa ani żadna jej cześć bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.

Udostępnione dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Oficjalne dokumenty i informacje związane z gospodarką przestrzenną gminy Raków wydawane/udzielane są przez pracowników Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego - Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, tel. 41 3535018 wew. 30, 37, w godzinach pracy Urzędu.

 

Administrator Systemów Informatycznych UG Raków
Sławomir Stanek - Starszy informatyk