Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
informacjaURZĄD GMINY W RAKOWIE INFORMUJE, ŻE OD 1 LIPCA 2013 ROKU ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RAKÓW ZAJMUJE SIĘ FIRMA PHU ZIELIŃSKI, UL. KLASZTORNA 27A; 26-035 RAKÓW.

MAJĄC NA UWADZE PRAWIDŁOWY ODBIÓR ODPADÓW PROSIMY O OZNACZENIE W WIDOCZNYM MIEJSCU NIERUCHOMOŚCI  NUMEREM PORZĄDKOWYM/ NUMEREM DOMU.
 
W PRZYPADKU, GDY NIERUCHOMOŚĆ NIE POSIADA TAKIEGO NUMERU WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU GMINY RAKÓW POK. NR 11 W CELU NADANIA DLA NIERUCHOMOŚCI NUMERU PUNKTU ODBIORU  ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.