logo rtv
Rada Gminy Raków dnia  21 lutego uchwaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zgodnie z podjętą uchwałą opłatę za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny nalicza się w wysokości 4,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.  Stawka  opłaty dla właścicieli nieruchomości zbierających odpady w sposób nieselektywny (zmieszany) wynosi 10,00 zł od 1 mieszkańca.
 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, usługową , agroturystyczną itp. zgodnie z ustawą zwani są właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.  Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn pojemników oraz stawki opłaty za  pojemnik. Ustalając wysokość opłaty należy uwzględnić normę wyliczenia ilości pojemników oraz częstotliwości odbioru odpadów wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Raków.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i  odbieranymi w sposób selektywny wynosi:
a) za pojemnik 120 litrów - 12,00 zł ,
b) za pojemnik 240 litrów - 22,00 zł ,
c) za pojemnik 1100 litrów - 70,00 zł ,
d) za pojemnik Kp-7 - 350,00 zł .
 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny ( zmieszany ) wynosi:
a) za pojemnik 120 litrów - 30,00 zł ,
b) za pojemnik 240 litrów - 45,00 zł ,
c) za pojemnik 1100 litrów - 120,00 zł ,
d) za pojemnik Kp-7 - 400,00 zł .
 
W związku z przyjętymi przez Radę Gminy stawkami opłat  informujemy, że wszyscy  właściciele nieruchomości z terenu Gminy Raków zobowiązani są do złożenia Deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca 2013 roku.  Deklarację należy przesłać pocztą lub złożyć do Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków , pokój nr 6. tel. kont.041/3535018 wew.21.
 
Poniżej zamieszczamy Deklarację.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.