Drukuj
Kategoria: Informacje, aktualności - gospodarka komunalna
|
|
Odsłony: 202

Osiągnięty przez Gminę Raków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 63,04% przy wymaganym 50,00%.

Osiągnięty przez Gminę Raków poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 19,50 % przy wymaganym 30,00%.