Drukuj
Kategoria: Informacje, aktualności - gospodarka komunalna
|
|
Odsłony: 4957

01

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że każdy mieszkaniec gminy Raków może bezpłatnie oddać swoje posegregowane odpady do zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki 45 w Rakowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (teren byłego ZUK). Punkt czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 15:00.

Do punktu można bezpłatnie przekazać takie odpady jak:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- odpady wielkogabarytowe;
- zużyte opony;
- papier, szkło, plastik (tworzywa sztuczne), metale;
- popiół.

PSZOK będzie przyjmował wyłącznie odpady wytworzone i dostarczone przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Raków. Przyjmując odpady od danej osoby obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpady, w szczególności imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której odpady pochodzą.

UWAGA!
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będzie przyjmował zmieszanych odpadów komunalnych (niesegregowanych)