Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że każdy mieszkaniec gminy Raków może bezpłatnie oddać swoje posegregowane odpady do zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki 45 w Rakowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (teren byłego ZUK). Punkt czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 15:00.

Do punktu można bezpłatnie przekazać takie odpady jak:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- odpady wielkogabarytowe;
- zużyte opony;
- papier, szkło, plastik (tworzywa sztuczne), metale;
- popiół.

PSZOK będzie przyjmował wyłącznie odpady wytworzone i dostarczone przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Raków. Przyjmując odpady od danej osoby obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpady, w szczególności imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której odpady pochodzą.

UWAGA!
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będzie przyjmował zmieszanych odpadów komunalnych (niesegregowanych)

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.