Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
asgok 2014
W załączeniu publikujemy Analizę stanu gospodarki odpdami komunalnymi w gminie Raków.
 
Załączniki:
Pobierz plik (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf)Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf
Rozmiar: 0.73 MB | Pobrano: 1072 razy

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.