odpady wielkogabarytowe
 
Urząd Gminy w Rakowie informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. lodówek, mebli, telewizorów itp.  na terenie Gminy Raków odbędzie się w dniach 29-30.10.2014r od godziny 7:00.

dowod wplaty gospodarka odpadami m
 

URZĄD GMINY RAKÓW PRZYPOMINA, ŻE Z DNIEM 15 MAJA UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI MOŻNA WPŁACAĆ U SOŁTYSÓW.
dowod wplaty gospodarka odpadami m
 

URZĄD GMINY RAKÓW PRZYPOMINA, ŻE Z DNIEM 15 MARCA UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI MOŻNA WPŁACAĆ U SOŁTYSÓW.
gospodarka odpadmi
 
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Raków od 1 lipca 2013 roku  zajmuje się firma:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ZIELIŃSKI”, ul. Klasztorna 27A; 26-035 Raków
NIP 657-140-00-84; REGON 292675527

Zgodnie z przedłożonymi przez Firmę PHU ZIELIŃSKI sprawozdaniami , od 1 lipca 2013 roku  odpady komunalne zebrane  z terenu gminy Raków trafiają i są zagospodarowane są w następujących instalacjach :
  1. Składowisko Odpadów Komunalnych Pocieszka, 28-200 Staszów;
  2. Zakład Usług Wielobranżowych ,,HYDROSVAT” , Składowisko Odpadów Zborów; 28-131 Solec –Zdrój;
  3. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Janczycach- Zakład Utylizacji odpadów Komunalnych w Jańczycach; 27-552 Baćkowice;
  4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  MB Recykling Sp. z o.o; Zakład ul. Czarnowska 56; 26-065 Piekoszów;
  5. Veolia Usługi dla Środowiska  S.A ul. Zagnańska 232A;25-563 Kielce;
  6. PHU EKO-RASPOL ul. Nidziańska 3; 26-026 Brzeziny.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.