Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
                                    
 
Urząd Gminy w Rakowie informuje mieszkańców, że zadanie pn. "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Raków" dofinansowane zostało  z ,"Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" w ramach Działania 321,"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej''. Całkowity koszt zadania wyniósł 192 540,40 zł, w tym z środków PROW gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 118 365,00 zł.
                                    
 
 


Zgodnie z zapowiedzią Wójta Gminy Raków informuje się, że Gmina uzyskała dofinansowanie na zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" w ramach Działania 321,"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej''. Mieszkańcy gminy posiadający umowę na odbiór odpadów komunalnych mogą bezpłatnie otrzymać dwa pojemniki o pojemności 120 litrów przeznaczone do zbiórki szkła i plastiku.

 Poniżej znajdują się projekty aktualizacji POŚ i PGO dla EZGOK Rzędów.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.