Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
ulotka segregacja odpadow
 
W załączeniu publikujemy, ulotkę przedstawiającą zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Raków.

logo rtv
Rada Gminy Raków dnia  21 lutego uchwaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zgodnie z podjętą uchwałą opłatę za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny nalicza się w wysokości 4,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.  Stawka  opłaty dla właścicieli nieruchomości zbierających odpady w sposób nieselektywny (zmieszany) wynosi 10,00 zł od 1 mieszkańca.
 

kosz
Z dniem 1 lipca 2013r. obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przejmuje w całości gmina Raków wraz z obowiązkiem podpisania umowy z uprawnionym przedsiębiorcą.
 

                                    
 
Urząd Gminy w Rakowie informuje mieszkańców, że zadanie pn. "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Raków" dofinansowane zostało  z ,"Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" w ramach Działania 321,"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej''. Całkowity koszt zadania wyniósł 192 540,40 zł, w tym z środków PROW gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 118 365,00 zł.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.