Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
bank bps logo
W związku z ze zmianą przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina Raków odbierać będzie odpady komunalne od mieszkańców. W zamian za odbiór odpadów mieszkańcy będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami do Urzędu Gminy. Podstawą wyliczenia opłaty jest Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości  w  terminie do końca marca 2013 roku.  

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Bank Spółdzielczy Szydłów Oddz. Raków Nr 85 8521 1016 2002 7004 7193 0078.
 
Terminy wpłat:
  • I rata do końca lipca 2013 roku,
  • II rata do końca października 2013 roku,
  • III do końca stycznia 2014 roku,
  • IV rata do końca kwietnia 2014 roku.

ulotka segregacja odpadow
 
W załączeniu publikujemy, ulotkę przedstawiającą zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Raków.

logo rtv
Rada Gminy Raków dnia  21 lutego uchwaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zgodnie z podjętą uchwałą opłatę za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny nalicza się w wysokości 4,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.  Stawka  opłaty dla właścicieli nieruchomości zbierających odpady w sposób nieselektywny (zmieszany) wynosi 10,00 zł od 1 mieszkańca.
 

kosz
Z dniem 1 lipca 2013r. obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przejmuje w całości gmina Raków wraz z obowiązkiem podpisania umowy z uprawnionym przedsiębiorcą.
 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.