Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
segregowanie odpadow
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Rady gmin zobowiązane były podjąć szereg uchwał regulujących funkcjonowanie nowego systemu odbioru odpadów a gminy zobowiązane zorganizować przetargi na ich odbieranie. W specjalnym wydaniu Rakowskich Aktualności Kwartalnych informowaliśmy o podjętych przez Radę gminy Raków uchwałach regulujących system zbiórki odpadów na ternie naszej gminy.

plakat segreguj odpady
 
Przedstawiamy Państwu spot przygotowany przez Ministerstwo Środowiska, prezentujący korzyści z wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami.
 
spotkanie
Urząd Gminy w Rakowie informuje, że w dniach od 16 do 26 marca w sołectwach gminy Raków odbędą się spotkania z mieszkańcami gminy. Na spotkaniach omówiony zostanie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Raków.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniach.
Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.

bank bps logo
W związku z ze zmianą przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina Raków odbierać będzie odpady komunalne od mieszkańców. W zamian za odbiór odpadów mieszkańcy będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami do Urzędu Gminy. Podstawą wyliczenia opłaty jest Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości  w  terminie do końca marca 2013 roku.  

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Bank Spółdzielczy Szydłów Oddz. Raków Nr 85 8521 1016 2002 7004 7193 0078.
 
Terminy wpłat:
  • I rata do końca lipca 2013 roku,
  • II rata do końca października 2013 roku,
  • III do końca stycznia 2014 roku,
  • IV rata do końca kwietnia 2014 roku.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.