Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
 
WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO URZĘDU GMINY W RAKOWIE 
NR KONTA 85 8521 1016 2002 7004 7193 0078.
 
DRUKI WPŁAT DOSTĘPNE SĄ W URZĘDZIE GMINY POK. NR 11.
 
 
wzór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
dowod wplaty gospodarka odpadami m
 
INFORMACJA dla wpłacających za odpady komunalne
Blankiety są dostępne w Urzędzie Gminy w Rakowie pokój nr 11 – parter
 
 
wzór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
dowod wplaty gospodarka odpadami m
 
 
 
 
informacjaURZĄD GMINY W RAKOWIE INFORMUJE, ŻE OD 1 LIPCA 2013 ROKU ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RAKÓW ZAJMUJE SIĘ FIRMA PHU ZIELIŃSKI, UL. KLASZTORNA 27A; 26-035 RAKÓW.

MAJĄC NA UWADZE PRAWIDŁOWY ODBIÓR ODPADÓW PROSIMY O OZNACZENIE W WIDOCZNYM MIEJSCU NIERUCHOMOŚCI  NUMEREM PORZĄDKOWYM/ NUMEREM DOMU.
 
W PRZYPADKU, GDY NIERUCHOMOŚĆ NIE POSIADA TAKIEGO NUMERU WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU GMINY RAKÓW POK. NR 11 W CELU NADANIA DLA NIERUCHOMOŚCI NUMERU PUNKTU ODBIORU  ODPADÓW KOMUNALNYCH.
plakat segreguj odpady

Z DNIEM 31 LIPCA UPŁYWA TERMIN ZAPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (tzw PODATEK ŚMIECIOWY)

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO URZEDU GMINY W RAKOWIE
NR KONTA 85 8521 1016 2002 7004 7193 0078.
 
DRUKI WPŁAT DOSTĘPNE SĄ W URZĘDZIE GMINY POK. NR 6.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.