Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
gospodarka odpadmi
 
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Raków od 1 lipca 2013 roku  zajmuje się firma:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ZIELIŃSKI”, ul. Klasztorna 27A; 26-035 Raków
NIP 657-140-00-84; REGON 292675527

Zgodnie z przedłożonymi przez Firmę PHU ZIELIŃSKI sprawozdaniami , od 1 lipca 2013 roku  odpady komunalne zebrane  z terenu gminy Raków trafiają i są zagospodarowane są w następujących instalacjach :
  1. Składowisko Odpadów Komunalnych Pocieszka, 28-200 Staszów;
  2. Zakład Usług Wielobranżowych ,,HYDROSVAT” , Składowisko Odpadów Zborów; 28-131 Solec –Zdrój;
  3. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Janczycach- Zakład Utylizacji odpadów Komunalnych w Jańczycach; 27-552 Baćkowice;
  4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  MB Recykling Sp. z o.o; Zakład ul. Czarnowska 56; 26-065 Piekoszów;
  5. Veolia Usługi dla Środowiska  S.A ul. Zagnańska 232A;25-563 Kielce;
  6. PHU EKO-RASPOL ul. Nidziańska 3; 26-026 Brzeziny.
segregacja odpadow
 
Więcej informacji w załączniku.
dowod wplaty gospodarka odpadami m
 
Urząd Gminy w Rakowie informuje, że od 1 stycznia 2014 roku zmianie ulega termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Raków uchwałami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosimy na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raków lub u sołtysów w terminach:
 
za I kwartał do 15 marca danego roku,
za II kwartał do 15 maja danego roku,
za III kwartał do 15 września danego roku,
za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
gra na telefon
Od najmłodszych lat warto uczyć dzieci jak chronić środowisko, by żyły w czystej okolicy. Pobierz bezpłatną grę na smartfona lub tablet, zagraj z dzieckiem w „Posegreguj śmieci”. Sprawdź, kto zostanie domowym mistrzem w segregacji odpadów?"
 
 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.