Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
 
INFORMACJA dla wpłacających za odpady komunalne
Blankiety są dostępne w Urzędzie Gminy w Rakowie pokój nr 11 – parter
 
 
wzór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
dowod wplaty gospodarka odpadami m
 
 
 
 
informacjaURZĄD GMINY W RAKOWIE INFORMUJE, ŻE OD 1 LIPCA 2013 ROKU ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RAKÓW ZAJMUJE SIĘ FIRMA PHU ZIELIŃSKI, UL. KLASZTORNA 27A; 26-035 RAKÓW.

MAJĄC NA UWADZE PRAWIDŁOWY ODBIÓR ODPADÓW PROSIMY O OZNACZENIE W WIDOCZNYM MIEJSCU NIERUCHOMOŚCI  NUMEREM PORZĄDKOWYM/ NUMEREM DOMU.
 
W PRZYPADKU, GDY NIERUCHOMOŚĆ NIE POSIADA TAKIEGO NUMERU WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU GMINY RAKÓW POK. NR 11 W CELU NADANIA DLA NIERUCHOMOŚCI NUMERU PUNKTU ODBIORU  ODPADÓW KOMUNALNYCH.
plakat segreguj odpady

Z DNIEM 31 LIPCA UPŁYWA TERMIN ZAPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (tzw PODATEK ŚMIECIOWY)

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO URZEDU GMINY W RAKOWIE
NR KONTA 85 8521 1016 2002 7004 7193 0078.
 
DRUKI WPŁAT DOSTĘPNE SĄ W URZĘDZIE GMINY POK. NR 6.

segregowanie odpadow
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Rady gmin zobowiązane były podjąć szereg uchwał regulujących funkcjonowanie nowego systemu odbioru odpadów a gminy zobowiązane zorganizować przetargi na ich odbieranie. W specjalnym wydaniu Rakowskich Aktualności Kwartalnych informowaliśmy o podjętych przez Radę gminy Raków uchwałach regulujących system zbiórki odpadów na ternie naszej gminy.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.