Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,ZIELIŃSKI” w dniach 29-30 lipca 2010 roku organizuje zbiórkę odpadów gabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD z terenu gminy Raków.
 
Zainteresowani mieszkańcy posiadający umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą ZIELIŃSKI, proszeni są o kontakt pod nr tel. (041) 3535027) celem zgłoszenia odbioru odpadów w terminie do dnia 28.07.2010 roku.
 
ODPADY GABARYTOWE, KTÓRE NIE BĘDĄ WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONE NIE ZOSTANĄ ODEBRANE.


Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.