Drukuj
Kategoria: Harmonogram odbioru odpadów
|
|
Odsłony: 2424

smieci

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku następuje zmiana w systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Raków. Co czeka nas w nowym roku? Poniżej prezentujemy nowy system zbiórki selektywnie zbieranych odpadów.

Pojemnik/worek koloru żółtego- tu wrzucamy plastik, odpady wielomateriałowe, metale.
Co w tym pojemniku powinno się znaleźć:


Pojemnik /worek koloru zielonego- tu wrzucamy szkło
Co w tym pojemniku powinno się znaleźć:

Pojemnik/worek koloru niebieskiego – tu wrzucamy papier
Co w tym pojemniku powinno się znaleźć:


Osoby, które nie posiadają przydomowego  kompostownika odpady ulegające biodegradacji będą zbierać do pojemnika/worka koloru brązowego.

Zmianie ulega też częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych bezpośrednio z naszych posesji.

  1. zmieszane odpady komunalne- zbierane będą raz w miesiącu, przy czym w miesiącach  czerwiec, lipiec, sierpień – dwa razy w miesiącu,
  2. odpady zbierane w sposób selektywny ( szkło, plastik, papier, metal, odpady wielomateriałowe)  –zbierane będą raz w  miesiącu,
  3. odpady  zielone i odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji –zbierane będą dwa razy w miesiącu;
  4. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony –2 razy na pół roku w ramach tzw. wystawki.


Powyższe zmiany mają na celu usprawnić dotychczasowy system zbiórki a gminie pozwolą osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu.

Należy pamiętać, że odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją, która ma bezpośredni wpływ na naszą kieszeń: odzyskać czy zmarnować cenne surowce. Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Jeżeli natomiast odpady wyrzucimy do śmieci, to trafią one na składowisko odpadów.

Koszty związane  z całym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ponoszą mieszkańcy gminy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynosi 5,20 zł od osoby na miesiąc , natomiast w przypadku zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów 12,00 zł od osoby na miesiąc.  Utrzymanie stawki za odbiór odpadów  komunalnych na dotychczasowym poziomie będzie możliwe tylko dzięki ich  prawidłowej segregacji ,,u źródła” czyli w naszych domach.

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka_segregacja_2017.pdf)ulotka_segregacja_2017.pdf
Rozmiar: 1.23 MB | Pobrano: 335 razy