Drukuj
Kategoria: Drogownictwo - zmiany organizacji ruchu
|
|
Odsłony: 128

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
Wójta Gminy Raków
z dnia 15.06.2022

sprawie: tymczasowej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej składającej się z działek o nr nr 983/1, 1015/3, 926/10 w obrębie 0003 Chańcza, gmina Raków.

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj; Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) z a r z ą d z a m co następuje:

§1
Wprowadza się do stosowania zatwierdzony „Tymczasowy Projekt organizacji ruchu” na drodze wewnętrznej o nr. nr. ewid. 983/1, 1015/3, 926/10 w miejscowości Chańcza gm. Raków stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Zatwierdzona organizacja ruchu na przedmiotowej drodze wewnętrznej, której właścicielem jest Gmina Raków i dla której organem zarządzającym jest Wójt Gminy Raków, ma charakter tymczasowy.

§3
Za zgodne z projektem oznakowanie drogi i umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu czynię odpowiedzialnym kierownika Referatu Usług Komunalnych w Rakowie.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.06.2022r.

 

Wójt Gminy
Damian Szpak