Drukuj
Kategoria: Drogownictwo - zmiany organizacji ruchu
|
|
Odsłony: 261

Zalacznik graficzny 01

ZARZĄDZENIE NR 41/2021
Wójta Gminy Raków
z dnia 24.05.2021


sprawie: tymczasowej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej składającej się z działek o nr nr 983/1, 1015/3, 926/10 w obrębie 0003 Chańcza, gmina Raków.

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj; Dz. U. z 2020r. poz. 470) z a r z ą d z a m co następuje:
§1
Wprowadza się do stosowania zatwierdzony „Tymczasowy Projekt organizacji ruchu” na drodze wewnętrznej o nr. nr. ewid. 983/1, 1015/3, 926/10 w miejscowości Chańcza gm. Raków stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zatwierdzona organizacja ruchu na przedmiotowej drodze wewnętrznej, której właścicielem jest Gmina Raków i dla której organem zarządzającym jest Wójt Gminy Raków, ma charakter tymczasowy.
§3
Za zgodne z projektem oznakowanie drogi i umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu czynię odpowiedzialnym kierownika Referatu Usług Komunalnych w Rakowie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2021r.

 

Wójt Gminy
Damian Szpak

Załączniki:
Pobierz plik (Opis techniczny.pdf)Opis techniczny.pdf
Rozmiar: 0.63 MB | Pobrano: 77 razy
Pobierz plik (Zalacznik_graficzny.jpg)Zalacznik_graficzny.jpg
Rozmiar: 1.29 MB | Pobrano: 76 razy