Drukuj
Kategoria: Standardy utrzymania dróg
|
|
Odsłony: 1731

 odsniezanie pixabay CC0

Do wiadomości mieszkańców przekazujemy informację o zasadach odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach zarządzanych przez Gminę Raków

Planem zimowego utrzymania w sezonie 2018/2019 objętych zostało 62 km dróg o nawierzchniach bitumicznych, tłuczniowych, brukowcowych i tłuczniowo - żwirowych. Drogi będą utrzymywane na poziomie V standardu zimowego utrzymania dróg określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. MTiGM z 1995r., Nr 10, poz. 20).

Specyfikację V standardu zimowego utrzymania dróg przedstawia poniższa tabela:

Opis V standardu utrzymania

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny - 16 godzin

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy - występują

do 24 h

 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

 

- gołoledź - 8 godz.

- śliskość pośniegowa

 

UWAGA!!!
W pierwszej kolejności prowadzona jest akcja zimowego utrzymania na drogach stanowiących dojazdy do szkół.

Na pozostałych drogach na terenie Gminy zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie interwencyjnie w zależności od potrzeb.

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Raków w sezonie 2018/2019 prowadzi Gmina Raków.
Nr telefonu do osoby odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie:
41/ 35-35-018 wew. 35
+48 606-458-155

Pozostałe drogi na terenie Gminy Raków

Drogi wojewódzkie:

- nr 756 - od granicy Gminy Łagów do skrzyżowania z ul. Klasztorną w Rakowie utrzymuje ŚZDW w Kielcach
Obwód Drogowy w Nowej Słupi tel. 41/317-74-63

- nr 756 - od skrzyżowania z ul. Klasztorną w Rakowie do granicy Gminy Szydłów utrzymuje ŚZDW w Kielcach
Obwód Drogowy w Staszowie tel. 15/864-31-48

- nr 764 - od granicy Gminy Staszów do granicy Gminy Daleszyce utrzymuje
utrzymuje ŚZDW w Kielcach
Obwód Drogowy w Staszowie tel. 15/864-31-48

 

Drogi powiatowe:

Wszystkie drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Raków utrzymuje PZD Kielce Obwód Drogowy w Łagowie tel. 41/307-40-68