Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

przejscie dla pieszych pixabay CC0

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach lokalnych w Województwie Świętokrzyskim mający na celu ochronę pieszych i pozostałych niechronionych użytkowników dróg poprzez poprawę bezpieczeństwa w infrastrukturze drogowej w szczególności likwidację miejsc niebezpiecznych – w załączeniu.

Zgłoszenia miejsc niebezpiecznych mogą dokonywać grupy mieszkańców gminy, organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, sołectwa oraz inne podmioty zainteresowane poprawą bezpieczeństwa na drogach lokalnych.

Poprawnie wypełnione wnioski z zaznaczonymi na mapie miejscami niebezpiecznymi należy składać do Urzędu Gminy w Rakowie pokój nr 25 w terminie do 18 stycznia 2019 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobisty z Urzędem Gminy w Rakowie pokój nr 25 lub telefonicznie pod nr 41/35-35-018 w. 29.

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.