001 Podpisanie umowy. Od lewej strony: Wójt Gminy Raków - Damian Szpak oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Zakończono procedury przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy dróg. W dniu 16 listopada 2022r roku w Urzędzie Gminy w Rakowie Wójt Gminy podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM” z Piaseczna k. Łoniowa na przebudowę odcinka drogi o długości 650 m w miejscowości Bardo przysiółek „Zagórze”. Przebudowa drogi dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji 490 tys. zł a jej zakończenie planowane jest w pierwszej połowie przyszłego roku.

Wójt Gminy podpisał drugą umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym „DYLMEX” ze Staszowa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Pokłonna. W ramach zadania wykonany zostanie odcinek drogi o długości ponad 240 m za kwotę ponad 210 tys. zł. Przebudowa drogi dofinansowana jest przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a wykonanie prac przewidziane jest do końca listopada.

Realizacja przedmiotowych zadań wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.