Drukuj
Kategoria: Drogownictwo - programy i informacje
|
|
Odsłony: 492

Podpisanie umowy w Urzędzie Gminy Raków, po lewej stronie Wójt Gminy Raków, po prawej wykonawca

Po długich staraniach i uzgodnieniach 06 września br. Wójt Gminy Raków podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. na Przebudowę ul. Sienieńskiego w Rakowie. Prace rozpoczną się niebawem i potrwają do końca pierwszej połowy 2022 roku.

Przebudowa drogi powiązana będzie z wykonaniem kanalizacji deszczowej i połączeniem z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej na ul. Sienieńskiego. Rozwiązany zostanie problem z zalewaniem posesji sąsiadujących bezpośrednio z ulicą. Poza wykonaniem nowej nawierzchni na ulicy wykonane zostaną również nowe chodniki z kostki. Poprawiona zostanie estetyka przestrzeni publicznej, ulica odzyska swój blask, połączy zrewitalizowane centrum Rakowa z obwodnicą, zachęci również przejeżdżających do powrotu do centrum.

Część ulicy Sienieńskiego znajduje się w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego Rakowa dlatego, na wykonanie wszystkich prac objętych projektem niezbędnym było uzyskanie pozwolenia od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Gmina Raków złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę w/w drogi. Wniosek trafił na listę projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego. Koszt przebudowy wyniesie ponad sześćset tysięcy złotych z czego 60% tej kwoty pochodzi z FDS a pozostałe to środki własne samorządu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych jak również w czasie ich prowadzenia na przedmiotowym odcinku drogi wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, co spowoduje utrudnienia dla mieszkańców i korzystających z tego odcinka drogi.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.