Podpisanie umowy w Urzędzie Gminy Raków, po lewej stronie Wójt Gminy Raków, po prawej wykonawca

Po długich staraniach i uzgodnieniach 06 września br. Wójt Gminy Raków podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. na Przebudowę ul. Sienieńskiego w Rakowie. Prace rozpoczną się niebawem i potrwają do końca pierwszej połowy 2022 roku.

Przebudowa drogi powiązana będzie z wykonaniem kanalizacji deszczowej i połączeniem z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej na ul. Sienieńskiego. Rozwiązany zostanie problem z zalewaniem posesji sąsiadujących bezpośrednio z ulicą. Poza wykonaniem nowej nawierzchni na ulicy wykonane zostaną również nowe chodniki z kostki. Poprawiona zostanie estetyka przestrzeni publicznej, ulica odzyska swój blask, połączy zrewitalizowane centrum Rakowa z obwodnicą, zachęci również przejeżdżających do powrotu do centrum.

Część ulicy Sienieńskiego znajduje się w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego Rakowa dlatego, na wykonanie wszystkich prac objętych projektem niezbędnym było uzyskanie pozwolenia od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Gmina Raków złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę w/w drogi. Wniosek trafił na listę projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego. Koszt przebudowy wyniesie ponad sześćset tysięcy złotych z czego 60% tej kwoty pochodzi z FDS a pozostałe to środki własne samorządu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych jak również w czasie ich prowadzenia na przedmiotowym odcinku drogi wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, co spowoduje utrudnienia dla mieszkańców i korzystających z tego odcinka drogi.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.