Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Podpisanie umowy w Urzędzie Gminy Raków, po lewej stronie Wójt Gminy Raków, po prawej wykonawca

Po długich staraniach i uzgodnieniach 06 września br. Wójt Gminy Raków podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. na Przebudowę ul. Sienieńskiego w Rakowie. Prace rozpoczną się niebawem i potrwają do końca pierwszej połowy 2022 roku.

Przebudowa drogi powiązana będzie z wykonaniem kanalizacji deszczowej i połączeniem z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej na ul. Sienieńskiego. Rozwiązany zostanie problem z zalewaniem posesji sąsiadujących bezpośrednio z ulicą. Poza wykonaniem nowej nawierzchni na ulicy wykonane zostaną również nowe chodniki z kostki. Poprawiona zostanie estetyka przestrzeni publicznej, ulica odzyska swój blask, połączy zrewitalizowane centrum Rakowa z obwodnicą, zachęci również przejeżdżających do powrotu do centrum.

 Autobus

O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

mpk kielce linia 205

Zdjęcie: własność MPK Kielce

Drodzy Pasażerowie!
 
Pragniemy poinformować zainteresowanych, że z dniem 28 września br. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach uruchamia nowe połączenie autobusowe na trasie Kielce - Raków - Kielce. Trasa linii o nr 205 przebiegać będzie przez Daleszyce, Kranów.

autobus 2

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.