Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

rekrutacja do przedszkola i I klasy szkoly podstawowej

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022
do Przedszkola Gminnego w Rakowie
w dniach 8 – 26 marca 2021r.

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Rakowie
w dniach 8 marca – 7 maja 2020 r.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy pobrać w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rakowie, ul. Łagowska 25 i złożyć w sekretariacie szkoły (tel. 41 35 35 015 lub 667 980 613) w terminie j.w. do godz. 15.00.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.