Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
Sieć drogowa

Układ podstawowy stanowiący zewnętrzny system transportu drogowego tworzą przebiegające przez gminę dwie drogi wojewódzkie: droga nr 756 (relacji: Starachowice - Łagów - Szydłów - Stopnica) oraz droga nr 764 (relacji: Kielce - Suków - Raków - Staszów - Połaniec).

Przebiegająca z północy na południe gminy droga wojewódzka nr 756 przecina miejscowości Zalesie, Rembów, Lipiny, Raków, Pągowiec i Życiny, łącząc się w kierunku północnym w miejscowości Łagów z drogą krajową nr 74, a na południu w miejscowości Szydłów z inną drogą wojewódzką łączącą się następnie w miejscowości Chmielnik z drogą krajową nr 73 oraz drogą krajową nr 78, które z kolei łączą się na północ od Kielc i w Jędrzejowie z drogą krajową – trasą europejską S7 (E77).

Przebiegająca z północnego-zachodu na południowy-wschód gminy droga wojewódzka nr 764 przecinając miejscowości Nowa Huta, Ociesęki, Wólka Pokłonna, Wola Wąkopna, Dębno, Raków i Chańcza łączy się w Kielcach z drogą krajową nr 73 a na południowym-wschodzie w miejscowości Staszów z innymi drogami wojewódzkimi, i dalej - w Połańcu - z drogą krajową nr 79.

Układ wspomagający - uzupełniający sieć podstawową tworzą:
 • drogi powiatowe:
  • nr 0337T (relacji: Makoszyn – Widełki – Wólka – Nowa Huta);
  • nr 0338T (relacji: Łagów – Pustka – Bielawa – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna);
  • nr 0339T (relacji: Bardo – Sadków);
  • nr 0346T (relacji: Sadków – Zbelutka – Szumsko – Lipiny);
  • nr 0349T (relacji: Pierzchnica – Ujny – Holendry – Smyków – Korzenno – Drogowle – Ruda – Raków – Rakówka – gr. pow. Kieleckiego);
  • nr 0350T (relacji: Korzenno – Krośle – Celiny – Głuchów – Rudki);
  • nr 0351T (relacji: przez wieś Chańcza);
  • nr 0352T (relacji: Chańcza – Zapora – droga powiatowa nr 0828T);
  • nr 0828T (relacji: droga wojewódzka nr 756 – Korytnica – Kotuszów – Kurozwęki);
  • nr 0022T (relacji: Chmielnik – Potok – Życiny).
 • drogi gminne:
  • nr 1557005 (relacji: przez wieś Celiny);
  • nr 1557008 (relacji: Nowa Huta – Koziel – Czyżów – Bardo);
  • nr 1557011 (relacji: Górki Radostowskie – Józefów Rakowski);
  • nr 1557021 (relacji: Szumsko – Mocha – Chańcza);
  • nr 1557025 (relacji: Łukawa – Smyków).
Pozostałe drogi powiatowe i gminne mają charakter dróg lokalnych i dojazdowych.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.