Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
Gmina Raków położona jest w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Jest jedną z dziewiętnastu gmin tworzących powiat kielecki, zlokalizowaną w jego południowej części. Powierzchnia gminy wynosi 19108,7 ha. W grudniu 2010 roku zamieszkiwało w gminie 5987 osób. Gmina Raków graniczy od północnego-wschodu z gminą Łagów, od północnego-zachodu z gminą Daleszyce, od zachodu z gminą Pierzchnica (powiat kielecki), od południa i południowego-wschodu z gminami: Szydłów, Staszów i Bogoria (powiat staszowski), od wschodu – z gminą Iwaniska (powiat opatowski).
 
Rys. Gmina Raków na tle podziału administracyjnego powiatu kieleckiego.
 gmina w woj
 
W skład gminy wchodzi 28 wsi sołeckich, z których Raków jest siedzibą gminnych władz samorządowych. Są to: Bardo, Celiny, Chańcza, Dębno, Drogowle, Głuchów, Jamno, Korzenno, Koziel, Głuchów Lasy, Lipiny, Mędrów, Nowa Huta, Ociesęki, Pągowiec, Papiernia, Pułaczów, Radostów, Raków, Rakówka, Rembów, Smyków, Szumsko, Kolonia Szumsko, Wola Wąkopna, Wólka Pokłonna, Zalesie, Życiny.
 
Rys. Podział administracyjny Gminy Raków.
gmina solectwa
 
Pod względem powierzchni największymi miejscowościami w gminie są Bardo, Chańcza, Głuchów, Mędrów, Papiernia, Raków i Życiny. Te siedem miejscowości zajmuje łącznie prawie 45 % powierzchni gminy. Z kolei do najmniejszych powierzchniowo zaliczają się Celiny, Jamno, Koziel, Lipiny, Pułaczów, Radostów, Szumsko i Wola Wąkopna. Wymienione wcześniej osiem miejscowości zajmuje łącznie tylko niecałe 15 % powierzchni gminy.
 

Tabela. Podział administracyjny Gminy Raków.

Lp.

Miejscowość

Powierzchnia [ha]

Udział w powierzchni gminy [%]

1

Bardo

995,4

5,21

2

Celiny

328,2

1,72

3

Chańcza

2407,7

12,60

4

Dębno

831,5

4,35

5

Drogowle

642,8

3,36

6

Głuchów

1322,9

6,92

7

Głuchów Lasy

452,8

2,37

8

Jamno

280,3

1,47

9

Kolonia Szumsko

850,2

4,45

10

Korzenno

437,1

2,29

11

Koziel

302,9

1,59

12

Lipiny

243,3

1,27

13

Mędrów

942,2

4,93

14

Nowa Huta

621,9

3,25

15

Ociesęki

765,1

4,00

16

Papiernia

974,3

5,10

17

Pągowiec

384,7

2,01

18

Pułaczów

371,0

1,94

19

Radostów

300,9

1,57

20

Raków

952,7

4,99

21

Rakówka

609,8

3,19

22

Rembów

700,2

3,66

23

Smyków

696,8

3,65

24

Szumsko

339,5

1,78

25

Wola Wąkopna

308,2

1,61

26

Wólka Pokłonna

628,3

3,29

27

Zalesie

500,8

2,62

28

Życiny

917,2

4,80

RAZEM

19108,7

100,00

 
 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.