Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
Gmina Raków to region o dużych walorach turystycznych. Prawie 2/3 powierzchni stanowi obszar chroniony: Cisowsho-Orłowiński Park Krajobrazowy i jego otulina.Występuje tu duża różnorodność i bogactwo szały roślinnej, fauny leśnej i wodnej oraz obszary o ciekawej budowie geologicznej. Nalęży do nich sześć pomników przyrody ożywionej i nieożywionej w tym jeden klasy europejskiej. Atutem gminy jest wysoki stopień lesistości - ponad 50% powierzchni. Szczególnie cennym walorem turystycznym jest usytuowanie na terenie gminy największego na kielecczyźnie zbiornika wodnego - zalewu Chańcza.
Zbiornik ma powierzchnię 470 ha i wykorzystany fest głównie do celów rekreacyjnych. Zalew Chancza oddany został do eksploatacji w 1984 r.Według badań sanitarnych w 1998 r. zaklasyfikowano go do pierwszej klasy czystości bakteriologicznej. Otaczają go lasy, gdzie znajdują się pola biwakowe, namiotowe i baza gastronomiczna. Istnieje tu możliwość nauki pływania w wyznaczonych kąpieliskach strzeżonych oraz wypożyczenia i przechowywania sprzętu wodnego: żaglówek, łodzi motorowych, kajaków i rowerów wodnych. We wsiach sąsiadujących z zalewem przyjął się zwyczaj przechowywania sprzętu wodnego przed, jak i po sezonie.Zalew posiada kępy łozy i różnorodną roślinność zielną, która jest schronieniem dla bardzo bogatego świata ptaków i ich gniazd. Stwierdzono gniazdujące tu perkozy dwuczube i rdzawoszyje, perkozki. Z kaczek gniazdowały w cofce czernice, głowieczki i krzyżówki, a z grupy chruścieli – kokoszka wodna, wyska, wodniki i kureczka zielona. Stwierdzono istnienie ginącego już ptaka o nazwie bąk, a z drapieżnych sokoła pustelnika i błotniaka stawowego.Dla turystów preferujących aktywny wypoczynek udostępniono szlak turystyczny z Widełek do Szydłowa.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.