Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
Wykaz sołtysów z terenu Gminy Raków oraz liczba ludności w poszczególnych sołectwach (stan na 30 września 2008 r.)

L.p.

Nazwisko i imię

Sołectwo

1.

Kupisz Mieczysław

Bardo

2.

Banok Zbigniew

Celiny

3.

Jaros Jerzy

Chańcza

4.

Czech Andrzej

Dębno

5.

Urbanowski Ludwik

Drogowle

6.

Ślizankiewicz Andrzej

Głuchów

7.

Adamczyk Anna

Jamno

8.

Stęplowski Andrzej

Korzenno

9.

Haba Tadeusz

Koziel

10.

Wójcik Jacek

Głuchów Lasy

11.

Fąfara Wiesław

Lipiny

12.

Karwat Kazimierz

Mędrów

13.

Mochocka Halina

Nowa Huta

14.

Wójcik Adam

Ociesęki

15.

Czarnecki Lucjan

Papiernia

16.

Misterkiewicz Maria

Pągowiec

17.

Staniszewska Wiesława

Pułaczów

18.

Gołyska Małgorzata

Radostów

19.

Olsiński Karol

Raków

20.

Duchnik Józef

Rakówka

21.

Feldman Zbigniew

Rembów

22.

Zięba Marek

Smyków

23.

Ziółek Mirosław

Szumsko

24.

Łaskawski Ludwik

Szumsko Kol.

25.

Banak Lucjan

Wola Wąkopna

26.

Michalczyk Tadeusz

Wólka Pokłonna

27.

Skuza Jacek

Zalesie

28.

Orłowska Małgorzata

ŻycinyL.p.

Miejscowość

Liczba ludności
(stan na dzień 30.09.2008 r.)

1.

BARDO
 409

2.

CELINY
 61

3.

CHAŃCZA
 423

4.

DĘBNO
 79

5.

DROGOWLE
 129

6.

GŁUCHÓW
 148

7.

GŁUCHÓW LASY
 77

8.

JAMNO
 86

9.

KORZENNO  111

10.

KOZIEL
 115

11.

LIPINY
 106

12.

MĘDRÓW
 117

13.

NOWA HUTA  310

14.

OCIESĘKI
 414

15.

PAPIERNIA
 22

16.

PĄGOWIEC
 89

17.

PUŁACZÓW
 79

18.

RADOSTÓW
 176

19.

RAKÓW
 1174

20.

RAKÓWKA
 132

21.

REMBÓW
 282

22.

SMYKÓW
 38

23.

SZUMSKO
 245

24.

SZUMSKO KOLONIA
 175

25.

WOLA WĄKOPNA
 116

26.

WÓLKA POKŁONNA
 256

27.

ZALESIE
 365

28.

ŻYCINY
 315
  RAZEM
6049

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.