Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

logotyp - narodowy spis ludności i mieszkań 2021 - czarny napis na białym tle


Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Skontaktują się z osobami, które:
- nie spisały się samodzielnie przez Internet,
- nie spisały się na infolinii,
- nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający m.in.: imię i nazwisko wraz ze zdjęciem, numer identyfikatora oraz hologram, podpis dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić:
• poprzez aplikację dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl,
• poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, Urzędem Statystycznym w Kielcach lub swoim Urzędem Gminy.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.
Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Gminne Biuro Spisowe w Rakowie

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.