Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

wybory sejm senat 2019

 

 

Informuję, że 13 września 2019 r. mija termin przyjmowania zgłoszeń członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Raków w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych od Pełnomocników przyjmowane są w godzinach pracy urzędu.

Urzędnik Wyborczy Gminy Raków
mgr inż Mateusz Szwarc

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.