eternit na dachu

Gmina Raków informuje, że w 2017 roku realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania unieszkodliwiono 3 400 m2  azbestu znajdującego się na posesjach mieszkańców naszej gminy. Zadanie opiewało na kwotę 18 176,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach (w kwocie: 6361,74 zł) i NFOŚiGW w Warszawie (w kwocie: 9088,20 zł).

Przypominamy, że wyroby azbestowe z naszych posesji powinny zniknąć do końca 2032 roku. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do usunięcia i unieszkodliwienia azbestu prosimy o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Rakowie pokój nr11.

 

eternit na dachu

Gmina Raków  informuje, że podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków”-II Etap. W ramach zadania przewidziane jest unieszkodliwienie 1200 m 2   azbestu  znajdującego się na posesjach mieszkańców naszej gminy. Zadanie opiewa na kwotę 9 072,00 zł w tym dofinansowanie  ze środków WFOŚiGW w Kielcach (w kwocie: 3 175,20 zł) i NFOŚiGW w Warszawie (w kwocie: 4 536,00 zł).

Przypominamy, że wyroby azbestowe z naszych posesji powinny zniknąć do końca 2032 roku. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do usunięcia i unieszkodliwienia azbestu prosimy o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Rakowie pokój nr11.

 

eternit na dachu

Gmina Raków informuje, że podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków”. W ramach zadania przewidziane jest unieszkodliwienie 3000 m2 azbestu  znajdującego się na posesjach mieszkańców naszej gminy. Zadanie opiewa na kwotę 20 088,00 zł w tym dofinansowanie  ze środków WFOŚiGW w Kielcach (w kwocie: 7 030,80 zł) i NFOŚiGW w Warszawie (w kwocie: 10 044,00 zł).

Przypominamy, że wyroby azbestowe z naszych posesji powinny zniknąć do końca 2032 roku. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do usunięcia i unieszkodliwienia azbestu prosimy o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Rakowie pokój nr 11.

eternit na dachu
Urząd Gminy w Rakowie informuje, że wszyscy mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do usunięcia i unieszkodliwienia azbestu mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1 pok. Nr 11 w terminie do końca lutego.
 
Przypomnieć należy, że wyroby azbestowe zgodnie z przepisami prawa mają być usunięte z naszych posesji w terminie do 2032 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.